Pegaso Solo 500 de Podadera “El último vuelo del Pegaso”

 

Creado para ser expositor de tecnoloxía punta, esta cabeza tractora de Pegaso sorprendeu ao mundo no Salón do Automóbil de Barcelona hai 30 anos. Dos dous prototipos construídos só existe unha unidade e pertence ao futuro Museo da Automoción da Fundación Jorge Jove.