Colección Automoción e Historia

Colección Automoción e Historia

Inicialmente esta colección consta de 10 volumes que abarcan desde o ano 1886 ata o 1990. Automoción e Historia trata de percorrer, a través de diferentes fitos condutores, a historia, os avances tecnolóxicos, as artes, a automoción e a evolución da humanidade nun século.
Esta colección estará en constante crecemento a medida que os períodos que se van tratar obteñan unha antigüidade de 30 anos.
Génesis. ¿Carbón? ¿Electricidad? ¿Petróleo?
Automoción e Historia 1886-1900 (Vol. I)
¿Felices Años 20?
Galicia 1920-1930 Automoción e Historia (Vol. IV)