Colaboración con Outras Fundacións

Colaboración con Outras Fundacións

O embrión do que se materializaría como a Fundación Jorge Jove leva colaborando con institucións de todo tipo, públicas e privadas, desde que o seu fundador, Ángel Jove Capellán, deu a coñecer na revista Círculo de Dirigentes en 1999 a intención de crear unha fundación ou museo co nome de Jorge Jove, o seu fillo falecido un ano antes.

As primeiras colaboracións desenvolvéronse no ámbito nacional e internacional e foron en criterios expositivos e museísticos, valoracións patrimoniais, de organización e realización de todo tipo de eventos.

A formación e experiencia acumuladas permitiulle á fundación comezar a organizar e potenciar en Galicia eventos ata a data non habituais na nosa comunidade, tales como debates, charlas, concursos (de elegancia, orientación, gastronómicos, fotográficos etc.), rallys de orientación, de regularidade histórica etc.

Fundación Jorge Jove está aberta a colaboracións para o desenvolvemento de accións cuxas finalidades coincidan cos seus estatutos e fins fundacionais.

Fundación dos Ferrocarrís de Galicia e a Fundación do Campo Galego son, sen lugar a dúbida, as dúas colaboracións nas que investimos ata a data con máis tempo e medios.

Colaboración coa Fundación dos Ferrocarrís de Galicia

Museo del Ferrocarril de GaliciaCoa colaboración de Luis Blanco, secretario da Fundación dos Ferrocarrís de Galicia e director de o  MUFERGA (Museo do Ferrocarril de Galicia), desenvolveuse o plan museolóxico do Museo do Ferrocarril de Galicia. Neste plan museístico, a partir das instalacións existentes, realízase un proxecto a medio e longo prazo. Unha vez terminado, sen dúbida, converterase nun referente no ámbito nacional e internacional.

A implicación coa Fundación dos Ferrocarrís foi na realización do plan, a implantación inicial e a cesión dunha mínima parte do material exposto, e a Fundación Jorge Jove quedou aberta a futuras cooperacións en canto criterios expositivos, cesión material expositivo e todo tipo de colaboracións nos que coincidan os fins fundacionais de ambas as fundacións.

 

Colaboración coa Fundación do Campo Galego

Fundación do Campo GalegoAGAMAC, Asociación Gallega de Maquinaria Agraria Clásica, tiña a ilusión de crear un Museo do Campo en Galicia. Sendo Manuel Iglesias presidente de AGAMAC, comezouse a visualizar a necesidade dun ente para contribuír ao desenvolvemento do rural galego e mostrar a súa historia, cultura e valor ecolóxico. Isto levou á constitución da Fundación do Campo Galego da cal a Fundación Jorge Jove xunto con ABANCA foron patróns fundadores. O seguinte paso, coa estreita colaboración de Manuel Iglesias, foi a realización e materialización do proxecto do Museo do Campo Galego. A colaboración de Manuel Iglesias e Carlos Latas, actual presidente de AGAMAC, foron determinantes para a materialización do museo.

A Fundación Jorge Jove implicouse na realización do proxecto museístico, a materialización do proxecto e colaborou coa doazón e cesión dunha gran parte do material exposto, así como na dirección da fundación ata a inauguración do museo.

A Fundación Jorge Jove está aberta a futuras cooperacións en canto a criterios expositivos, cesión material expositivo e todo tipo de colaboracións nos que coincidan os fins fundacionais de ambas as fundacións.