Publicacións da Fundación

Publicacións da Fundación

Unha das finalidades da Fundación Jorge Jove é a divulgación cultural do noso patrimonio e historia en xeral e o patrimonio que supón a automoción e a súa historia, en particular. Con esta finalidade desde a fundación realízanse edicións de publicacións tanto propias como doutros autores.

É de destacar neste punto os dous recoñecementos máis importantes a estes traballos desenvolto pola Fundación:

  • Premios FEVA, Federación Española de Vehículos Antigos, ao traballo editado e realizado pola fundación coa colaboración da Xunta de Galicia GUÍA PARA USO DO XURADO. Concursos de elegancia, autenticidade e conservación de vehículos históricos. Entregado en Madrid en 2013.
  • Recoñecemento de The Society of Automotive Historians NICOLAS-JOSEPH CUGNOT AWRD, á publicación realizada por Manuel Lage e editada pola fundación coa colaboración de IVECO, que lle foi entregado en París en 2016.

Estas publicacións dividímolas en tres bloques:

Colección Automoción e Historia

Colección Galicia, Patrimonio y Automoción

Outras publicacións