Fins Fundacionais

Fins Fundacionais

  • Constituír, desenvolver e xestionar o Museo de Automoción e Historia.
  • Promover e desenvolver o estudo e a investigación histórica da automoción, na súas facetas científica, técnica, industrial, comercial, turística e deportiva; así como das consecuencias que a súa implantación tivo no ámbito histórico, cultural, sociolóxico e económico.
  • Fomentar a recuperación, restauración, conservación, exhibición e uso de vehículos de carácter histórico, así como mostrar a historia da humanidade e a súa evolución nas súas diferentes facetas actuais ou as que no futuro se institúan.
  • Fomentar a formación de profesionais implicados nestes sectores, así como a difusión pública de estudos e iniciativas que contribúan ao coñecemento pola opinión pública destas actividades.
  • Fomentar o desenvolvemento de actividades museísticas, culturais e sociais relacionadas co mundo da automoción en Galicia.
  • A cooperación ao desenvolvemento, a contribución ao progreso humano, económico e social e a loita contra a pobreza, podendo desenvolver para iso, por si soa ou en colaboración con terceiros, programas de contido social en España e de cooperación internacional e axuda a países en vías de desenvolvemento.