UN SIGLO DE HISTORIA 1886-1986, AUTOMÓVILES Y LA CORUÑA

 

Autor: Ángel Jove González | Edita: Fundación Jorge Jove | Ano: 2018 | Colabora: ANJOCA | Idioma: Español

 

Esta publicación é un percorrido que une fitos da historia da cidade da Coruña e a dos automóbiles. As súas páxinas mostran unha galería fotográfica da evolución da Coruña e os seus automóbiles.